หน้าแรก > ข่าวสาร > ปรับราคาขึ้นเนื่องจากหมดโปรโมชั่นลด 60 %

ปรับราคาขึ้นเนื่องจากหมดโปรโมชั่นลด 60 %

ประกาศปรับราคาสินค้า ค่ะ 

     1. Colly 6,000 mg. 30 ซอง 1,100
     2. Colly 10,000 mg 850 
     3. Colly 6,000 mg 10 ซอง 420
     4. Divoi 15 ml 1,290
     5. Divoi 3 ml 420
     6. Colly SOP 990 

เริ่มใช้ราคานี้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557